χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Μίας χρήσης ιατρική μάσκα προσώπου
Μίας χρήσης εσθήτες απομόνωσης
χειρουργικές κουρτίνες μίας χρήσης
μίας χρήσης χειρουργικές εξαρτήσεις
3 ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι λειτουργίας
Ιατρικά ντουλάπια αποθήκευσης
Γραφείο πλευρών νοσοκομείων
μίας χρήσης χειρουργική εσθήτα
Μίας χρήσης ιατρικά γάντια
Ιατρικό περικάλυμμα επιδέσμων
Απορροφητική σφαίρα βαμβακιού
Καροτσάκι έκτακτης ανάγκης νοσοκομείων
Ιατρικό ηλεκτρικό κρεβάτι
Χειρωνακτικό νοσοκομειακό κρεβάτι